Filozofia, logika, język, kognitywistyka — linki do zasobów internetowych

Rozważania logiczne dotyczą [. . . ] istoty wszelkich rzeczy, chcą przeniknąć rzeczy do gruntu nie troszcząc się o to, jak przebiega to, co się faktycznie dzieje. Nie wynikają one z ciekawości wobec faktów przyrody ani z potrzeby uchwycenia związków przyczynowych, lecz z dążenia, by zrozumieć fundament — czy istotę — wszelkiej empirii.

Ludwik Wittgenstein